Intocmirea contractelor individuale de munca si inregistrarea lor la inspectoratul teritorial de munca.
          Intocmirea actelor aditionale la contractele individuale de munca si inregistrarea lor la inspectoratul teritorial de munca.
          Intocmirea si actualizarea permanenta a Registrului general de evidenta a salariatilor (REVISAL).
          Intocmirea adeverintelor de salariu.           Intocmirea notelor de lichidare pentru personalul beneficiarului.
          Intocmirea fiselor de post.
          Intocmirea Regulamentului Intern si a Regulamentului de Organizare si Functionare.
          Intocmirea Contractului Colectiv de Munca si inregistrarea lui conform legii.
          Completarea Carnetelor de Munca ale salariatilor, unde este cazul.;
          Intocmirea deciziilor de desfacere/suspendare a contractelor individuale de munca si inregistrarea lor la inspectoratul teritorial de munca conform legii;
          Intocmirea deciziilor de sanctionare, conform legii;
          Consultanta privind cercetarea disciplinara prealabila;
          Consultanta privind intocmirea dosarelor de personal.
Telefon: 0741.161.321
Telefon: 0744.380.022
Telefon: 0744.380.141
Telefon: 0744.380.144
Fax: 031.427.93.89