Consultanta de specialitate pe probleme de sanatatea si securitatea in munca, PSI si mediu, in conformitate cu legislatia in vigoare si anume:
  • Identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru fiecare componenta a sistemului de munca;
  • Elaborarea si actualizarea planului de prevenire a accidentelor si protectia muncii;
  • Elaborarea de instructiuni proprii pentru completarea si aplicarea reglementarilor de sanatatea, securitatea si protectia muncii, tinand seama de particularitatile activitatilor si ale unitatii precum si ale locurilor de munca;
  • Intocmirea unui necesar de documentatii cu caracter tehnic de informare si instruire a lucratorilor in domeniul: sanatatea, securitatea si protectia muncii;
  • Elaborarea programului de instruire-testare la nivelul intreprinderii si/sau unitatii.
Intocmirea Hotararii Asociati/Adunare Generala Actionari.
Intocmire dosar si inregistrare mentiuni Oficiul Registrului Comertului.
Elaborarea rapoartelor financiare necesare pentru obtinerea de credite sau leasing.
Obtinerea certificatelor fiscale si a certificatelor constatatoare.
Telefon: 0741.161.321
Telefon: 0744.380.022
Telefon: 0744.380.141
Telefon: 0744.380.144
Fax: 031.427.93.89